Gebedshuis Amersfoort

Gebedshuis Amersfoort is een plek midden in Nederland, waar Gods aanwezigheid voortdurend centraal staat in aanbidding, persoonlijk gebed, intercessie, het Woord en een levensstijl van liefde.

We willen daarmee een optimale groeiomgeving creëren voor geestelijk leven, waar we mensen meenemen in onderwijs en de praktijk van een diep leven van intimiteit met Jezus’ hart. Vandaaruit willen we herontdekken wat het betekent om te functioneren als koninklijk priesterschap.

We willen samen de weg bereiden voor wat God in en vanuit het midden van Nederland wil doen.

Wat doen we?

We willen gebed en aanbidding combineren als hemels model, zoals het ook in de hemel gebeurt voor Gods troon (Openb. 5:8). Daarbij bedoelen we ook dat we muziek en gebed combineren. Muziek helpt het hart betrokken te zijn. (Ef. 5:19)

Aanbidding is altijd ons beginpunt en hoogste doel, omdat God zelf ons doel is. Aanbidding is overeenstemmen met wie God is. Het is een houding, een levensstijl van afgestemd raken op Gods karakter en hart. We geven uitdrukking aan aanbidding door voor Hem te zingen en onze adoratie en lof op Hem te richten.

Intercessie is het overeenstemmen met wat God doet. In een houding van zoeken en luisteren naar wat op Gods hart is, bidden we uit dat Zijn wil in ons leven en om ons heen zal doorbreken.

Het Woord van God staat centraal in al onze activiteiten. Er zijn gezamelijke tijden om de bijbel te bestuderen, te proclameren en te zingen.

Waarom doen we dit?

Gebedshuis Amersfoort is een plek midden in Nederland, waar Gods aanwezigheid voortdurend centraal staat in aanbidding, persoonlijk gebed, intercessie, het Woord en een levensstijl van liefde.

We willen daarmee een optimale groeiomgeving creëren voor geestelijk leven, waar we mensen meenemen in onderwijs en de praktijk van een diep leven van intimiteit met Jezus’ hart. Vandaaruit willen we herontdekken wat het betekent om te functioneren als koninklijk priesterschap.

We willen samen de weg bereiden voor wat God in en vanuit Amersfoort wil doen. We geloven dat God grote doorbraken van recht en gerechtigheid wil geven en de Kerk klaar wil maken voor de tijd van de grootste doorbraak die de bijbel voorzegt: de terugkomst van Jezus als Bruidegom, Rechter en Koning.

Partnerschap

Toen Mozes van God de blauwdrukken kreeg van de tabernakel, en de opdracht om voor Hem een heiligdom te maken, zodat God zelf in het midden van Zijn volk zou kunnen wonen, was het eerste wat Mozes deed, deze visie delen met het volk. Hij maakte Gods hart en verlangen bekend en nodigde iedereen uit om daar deel aan te hebben.

Niet iedereen kreeg een praktische taak, niet in het maken van alle voorwerpen en niet in priesterschap, maar iedereen werd uitgenodigd om deze visie, dit verlangen van God toe te eigenen, door vrijwillig en ruimhartig te geven. (Ex. 25:1-9 en 35:1-29)

Onze roeping en opdracht is aanzienlijk kleiner dan die van Mozes… maar niet minder kostbaar en belangrijk. God verlangt in het midden van Nederland een bijzondere plek…