Stichting GA

Stichtinggegevens

Naam organisatie: Stichting GA

RSIN nummer / KvK Nummer

RSIN Nummer: 815514219
KvK Nummer: 30192128

Internet adres

http://www.gebedshuisamersfoort.nl/gebedshuis-amersfoort/stichting-ga/

Doelstelling

In de statuten is als doelstelling opgenomen:

1. De stichting heeft ten doel:
a) Volgelingen van Jezus Christus te dienen zodat zij individueel zowel als gemeenschappelijk groeien in:

 1. Het liefhebben van God. Hieronder wordt begrepen: het verwelkomen van Zijn tegenwoordigheid, Hem leren kennen, Hem aanbidden en Hem aanschouwen.
 2. Voorbede en intercessie. Hieronder wordt begrepen: in partnerschap met God, die dingen in gebed en smeking aan Hem vragen, die Hij tot de gelovigen spreekt, zowel door Zijn woord als profetisch.
 3. Het ontvangen, interpreteren en toepassen van de profetische bediening van de Heilige Geest.

b) Gemeenschappen van volgelingen (de Kerk) van Jezus Christus, in al hun verschijningsvormen helpen te komen in hun identiteit als Huis van Gebed.

c) Bovenstaande doelstellingen in het bijzonder in de regio Amersfoort nastreven, zodat in het midden van Nederland een gezond en krachtig gebedshuis kan functioneren.

d) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verslaglegging

Jaarrekening 2019 – Stichting GA (opent pdf)

Jaarverslag 2019 – Stichting GA (opent pdf)

Jaarrekening 2020 – Stichting GA (opent pdf)

Jaarverslag 2020 – Stichting GA (opent pdf)

Jaarrekening 2021 – Stichting GA (opent pdf)

Jaarverslag 2021 – Stichting GA (opent pdf)

Bestuur en beloning

Bestuur

Voornaam Voorvoegsel Achternaam Functie
S.   Arentsen-Brand Voorzitter
M.   Vel Tromp-Timmermans Secretaris
A.   Krijtenburg Penningmeester

Beloningsbeleid

Behalve vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten worden er geen vergoedingen verstrekt aan bestuursleden en vrijwilligers

ANBI status

Stichting GA heeft een ANBI status. Dat betekent dat giften die aan Stichting GA, of aan Gebedshuis Amersfoort worden gegeven, volgens de normale regels als gift kunnen worden opgegeven bij de belastingaangifte.

Calender

15 april 2024
 • Let op: gebedstijd vervalt
  20:00 - 21:30
17 april 2024
 • Let op: gebedstijd vervalt
  07:30 - 08:30
18 april 2024
 • Let op: gebedstijd vervalt
  11:00 - 12:30
19 april 2024
 • Geen gebedstijd
  11:00 - 12:30
22 april 2024
 • Voorbede: “Gelovigen in de regio” (Apostolische (NT) gebeden)
  20:00 - 21:30
24 april 2024
 • Voorbede: “Wakker en waakzaam” (Mattheüs 24)
  07:30 - 08:30
25 april 2024
 • Gezamenlijke gebedstijd (Kolossenzen 4:12)
  11:00 - 12:30
 • Aanbidding met het Woord
  20:00 - 21:30
26 april 2024
 • Geen gebedstijd
  11:00 - 12:30
29 april 2024
 • Voorbede: “Gelovigen in de regio” (Apostolische (NT) gebeden)
  20:00 - 21:30
1 mei 2024
 • Voorbede: “Wakker en waakzaam” (Mattheüs 24)
  07:30 - 08:30
2 mei 2024
 • Gezamenlijke gebedstijd (Kolossenzen 4:12)
  11:00 - 12:30

Inschrijven Nieuwsbrief GA

Meedoen?

Er zijn twee manieren waarop je wellicht betrokken kunt zijn bij wat God op dit gebied in Amersfoort doet. Namelijk door te komen en mee te aanbidden, te bidden, te zoeken, te werken. Maar ook door te investeren met financiën. Want bouwen kost tijd, energie én geld, maar Zijn huis is dat meer dan waard!

Gebedshuis Amersfoort functioneert onder Stichting GA, die een ANBI status heeft. Je giften zijn dus volgens de regels van de Belastingdienst aftrekbaar.

Tijden van gebed »

Contact

Bezoekadres:

Rossinistraat 7, Amersfoort!
IBAN: NL93 ABNA 0528 2762 12
ANBI status, dus giften zijn aftrekbaar
Email: Contactformulier