Onze waarden

Belangrijker dan de vraag wat we precies doen, is de vraag waarom we doen wat we doen. Als de waarden achter de praktijken duidelijk zijn, kunnen ten eerste zelf blijven toetsen of we wel de juiste dingen doen. Maar ten tweede kan iedereen die betrokken wil zijn, zelf ontdekken welke aspecten van Gods openbaring in Zijn Woord ons motiveren en aanleiding zijn om dingen wel of niet te doen, of bepaalde vormen na te jagen.

Wat er gebeurt in het gebedshuis, hoe we dingen doen en hoe we met elkaar omgaan staat niet op zichzelf. We hebben daarbij primaire waarden. Dat zijn die waarden die sterk leidend zijn in veel van wat we zijn en doen. Deze primaire waarden (korte samenvatting, de langere versie volgt hopelijk z.s.m.) zijn als volgt:

 1. Genieten van wie God is en gefascineerd zijn door Zijn schoonheid. Ps. 27:4
 2. Het Gebedshuis is gefundeerd op intimiteit en intercessie. Jer. 9:23-24, Joh. 17:3
  • Intimiteit: het leren kennen van Gods hart en daarmee in overeenstemming komen. Mat. 22:37-38, Mat. 6:9
  • Intercessie1: het kennen van Gods wil en Zijn wegen en daarmee in overeenstemming komen. Kol. 1:19-21, 1 Joh. 5:14-15, Mat. 6:10,
 3. We combineren gebed en aanbidding als Hemels model. Openb. 5:8-14
 4. Wat er in ons hart gebeurt, is belangrijker dan onze bediening. Hos. 6:6, Joh. 4:22-24
 5. Gods huis wordt van binnen naar buiten gebouwd, Zijn Aanwezigheid vormt de kern en al het andere komt daaruit voort. Joh. 15:5
 6. Met alle aanwezige bidders in eenheid meebewegen met de Heilige Geest. Mat. 18:19-20
 7. We zijn een onderdeel van het Lichaam van Christus in zijn geheel. Onze roeping is om dienend onze plaats in te nemen binnen het Lichaam van Christus in Amersfoort en in Nederland. Joh. 17:20-23, Ef. 4:1-16
 8. We willen ons bewust zijn van Gods grotere plan met de mensheid en Zijn beloften, en wat onze plaats daarin is in de tijd waarin we leven. Kol. 1:9-11
 9. We bidden in geloof dat de verhoring van ons gebed zowel in het heden ligt als in de toekomst wanneer Jezus terugkomt. Mat. 6:9-13, Hand. 3:19-21
 10. Effectieve en vreugdevolle intercessie is een vasthoudend overeenstemmen in gebed met Gods hart en Zijn wil. Jes. 62:1-6, Luk. 18:1-8
 11. Bijbelse gebeden en profetische beloften2 vormen het fundament van onze voorbede. Hebr. 4:12
  • ​Bijbelse gebeden leren ons de taal van God spreken
  • Bijbelse gebeden zijn positief
  • Bijbelse gebeden richten zich tot God, niet tot andere mensen
  • Bijbelse gebeden richten zich tot God, niet tot de duivel​

 


1 Intercessie:   Tussenkomst, bemiddeling, voorspraak. Hiermee bedoelen wij; bidden vóór (niet mét) personen, situaties, steden, kerken, landen etc. We gebruiken intercessie en voorbede als synoniemen. (terug)

2 Bijbelse gebeden worden ook wel apostolische gebeden genoemd. Een aantal bijbelse gebeden en profetisch beloften, is te vinden op www.gebedshuisamersfoort.nl/bijbelsegebeden (terug)

Calender

22 oktober 2021
 • Persoonlijke gebedstijd
  09:00 - 11:00
 • Gezamenlijke gebedstijd
  11:15 - 12:30
25 oktober 2021
 • Gezamenlijke gebedstijd
  20:00 - 21:30
27 oktober 2021
 • Persoonlijke gebedstijd
  09:00 - 12:30
28 oktober 2021
 • Persoonlijke gebedstijd
  09:00 - 11:00
 • Gezamenlijke gebedstijd
  11:00 - 12:30
 • Aanbidding met het Woord (livestream)
  20:00 - 21:30
29 oktober 2021
 • Persoonlijke gebedstijd
  09:00 - 11:00
 • Gezamenlijke gebedstijd
  11:15 - 12:30
3 november 2021
 • Persoonlijke gebedstijd
  09:00 - 12:30
4 november 2021
 • Persoonlijke gebedstijd
  09:00 - 11:00
 • Aanbidding met het Woord (livestream)
  20:00 - 21:30

Inschrijven Nieuwsbrief GA