Onze waarden

Belangrijker dan de vraag wat we precies doen, is de vraag waarom we doen wat we doen. Als de waarden achter de praktijken duidelijk zijn, kunnen ten eerste zelf blijven toetsen of we wel de juiste dingen doen. Maar ten tweede kan iedereen die betrokken wil zijn, zelf ontdekken welke aspecten van Gods openbaring in Zijn Woord ons motiveren en aanleiding zijn om dingen wel of niet te doen, of bepaalde vormen na te jagen.

Wat er gebeurt in het gebedshuis, hoe we dingen doen en hoe we met elkaar omgaan staat niet op zichzelf. We hebben daarbij primaire waarden. Dat zijn die waarden die sterk leidend zijn in veel van wat we zijn en doen. Deze primaire waarden (korte samenvatting, de langere versie volgt hopelijk z.s.m.) zijn als volgt:

 1. Genieten van wie God is en gefascineerd zijn door Zijn schoonheid. Ps. 27:4
 2. Het Gebedshuis is gefundeerd op intimiteit en intercessie. Jer. 9:23-24, Joh. 17:3
  • Intimiteit: het leren kennen van Gods hart en daarmee in overeenstemming komen. Mat. 22:37-38, Mat. 6:9
  • Intercessie1: het kennen van Gods wil en Zijn wegen en daarmee in overeenstemming komen. Kol. 1:19-21, 1 Joh. 5:14-15, Mat. 6:10,
 3. We combineren gebed en aanbidding als Hemels model. Openb. 5:8-14
 4. Wat er in ons hart gebeurt, is belangrijker dan onze bediening. Hos. 6:6, Joh. 4:22-24
 5. Gods huis wordt van binnen naar buiten gebouwd, Zijn Aanwezigheid vormt de kern en al het andere komt daaruit voort. Joh. 15:5
 6. Met alle aanwezige bidders in eenheid meebewegen met de Heilige Geest. Mat. 18:19-20
 7. We zijn een onderdeel van het Lichaam van Christus in zijn geheel. Onze roeping is om dienend onze plaats in te nemen binnen het Lichaam van Christus in Amersfoort en in Nederland. Joh. 17:20-23, Ef. 4:1-16
 8. We willen ons bewust zijn van Gods grotere plan met de mensheid en Zijn beloften, en wat onze plaats daarin is in de tijd waarin we leven. Kol. 1:9-11
 9. We bidden in geloof dat de verhoring van ons gebed zowel in het heden ligt als in de toekomst wanneer Jezus terugkomt. Mat. 6:9-13, Hand. 3:19-21
 10. Effectieve en vreugdevolle intercessie is een vasthoudend overeenstemmen in gebed met Gods hart en Zijn wil. Jes. 62:1-6, Luk. 18:1-8
 11. Bijbelse gebeden en profetische beloften2 vormen het fundament van onze voorbede. Hebr. 4:12
  • ​Bijbelse gebeden leren ons de taal van God spreken
  • Bijbelse gebeden zijn positief
  • Bijbelse gebeden richten zich tot God, niet tot andere mensen
  • Bijbelse gebeden richten zich tot God, niet tot de duivel​

 


1 Intercessie:   Tussenkomst, bemiddeling, voorspraak. Hiermee bedoelen wij; bidden vóór (niet mét) personen, situaties, steden, kerken, landen etc. We gebruiken intercessie en voorbede als synoniemen. (terug)

2 Bijbelse gebeden worden ook wel apostolische gebeden genoemd. Een aantal bijbelse gebeden en profetisch beloften, is te vinden op www.gebedshuisamersfoort.nl/bijbelsegebeden (terug)

Calender

20 mei 2024
 • Let op: gebedstijd vervalt
  20:00 - 21:30
22 mei 2024
 • Voorbede: “Wakker en waakzaam” (Mattheüs 24)
  07:30 - 08:30
23 mei 2024
 • Aanbidding met het Woord
  20:00 - 21:30
27 mei 2024
 • Voorbede: “Gelovigen in de regio” (Apostolische (NT) gebeden)
  20:00 - 21:30
29 mei 2024
 • Voorbede: “Wakker en waakzaam” (Mattheüs 24)
  07:30 - 08:30
30 mei 2024
 • Aanbidding met het Woord
  20:00 - 21:30
31 mei 2024
 • Gezamenlijke voorbede (Romeinen 10:1)
  11:00 - 12:30
3 juni 2024
 • Voorbede: “Gelovigen in de regio” (Apostolische (NT) gebeden)
  20:00 - 21:30
5 juni 2024
 • Voorbede: “Wakker en waakzaam” (Mattheüs 24)
  07:30 - 08:30
10 juni 2024
 • Voorbede: “Gelovigen in de regio” (Apostolische (NT) gebeden)
  20:00 - 21:30
12 juni 2024
 • Voorbede: “Wakker en waakzaam” (Mattheüs 24)
  07:30 - 08:30
13 juni 2024
 • Aanbidding met het Woord
  20:00 - 21:30

Inschrijven Nieuwsbrief GA

Meedoen?

Er zijn twee manieren waarop je wellicht betrokken kunt zijn bij wat God op dit gebied in Amersfoort doet. Namelijk door te komen en mee te aanbidden, te bidden, te zoeken, te werken. Maar ook door te investeren met financiën. Want bouwen kost tijd, energie én geld, maar Zijn huis is dat meer dan waard!

Gebedshuis Amersfoort functioneert onder Stichting GA, die een ANBI status heeft. Je giften zijn dus volgens de regels van de Belastingdienst aftrekbaar.

Tijden van gebed »

Contact

Bezoekadres:

Rossinistraat 7, Amersfoort!
IBAN: NL93 ABNA 0528 2762 12
ANBI status, dus giften zijn aftrekbaar
Email: Contactformulier