God eren en de stad zegenen

Het eren van God en het zegenen van de mensen om ons heen

Sinds begin juni 2018 nemen we in de morgen en in de middag een kwartier de tijd om God te eren met onze woorden. We vragen niets, maar geven Hem dankzegging en eer. De laatste 5 minuten nemen we de tijd om mensen om ons heen te zegenen.

God eren, Hem bedienen en zegenen

In deze eerste 10 minuten willen we aan God laten merken hoe blij we zijn met Zijn tegenwoordigheid en ons positioneren voor meer! Psalm 22:3 De Heer troont op de lofzangen van Israël. Wat we doen als we Hem eren en loven, is Hem bedienen zoals past, zoals het ook rond Zijn troon is. Denk aan Davids instelling om God onophoudelijk te loven en te prijzen in 1 Kronieken 16.

De mensen om ons heen zegenen

In de laatste 5 minuten zegenen we de mensen om ons heen, zoals de priesters van Israël deden (Numeri 6). Zegenen in de Bijbel is niet zozeer iets nieuws toevoegen, maar bevestigen wat er is, wat God aan goede dingen gegeven heeft. Denk aan Genesis 1, waarin God dagelijks zegende wat Hij schiep. Als wij zegenen namens God, dan zegenen we dus bij voorkeur ook niet met iets, want dat kunnen we eigenlijk niet, omdat God degene is die geeft.

Wel hebben we de autoriteit om het goede van God te bevestigen en het met onze woorden te bekrachtigen. We zegenen de volharding in gelovigen, de honger in zoekenden, het Godsbesef in de mensen, de communicatie in huwelijken, de liefde van ouders voor kinderen, het werk van de Heilige Geest in gelovigen, overheidsdienaren in hun verantwoordelijkheden, etc. Als iets gezegend is, dan is het effectief, gezond, komt het tot zijn doel.

We geloven ook dat we van God het mandaat hebben gekregen om de stad te zegenen. Daarnaast is er natuurlijk de ruimte om de wijk of de buren om ons heen te zegenen.

Toegewijd moment

We geloven dat wat we doen een heilige taak is, zoals de priesters en levieten elke dag het morgenoffer en het avondoffer brachten om zo elke dag het verbond met God te eren. Wij eren met onze dienst als priesters het Nieuwe Verbond. Wij mogen trouw elke keer voor Hem verschijnen om Hem te verwelkomen en Zijn tegenwoordigheid te eren.

Daarom zijn deze kwartiertjes toegewijde momenten, die we willen doen met iedereen die aanwezig is, met de hele gemeenschap. We vragen jullie daarom om prioriteit te geven aan deze kwartiertjes als je bij GA bent. We begrijpen dat dit voor ouders vaak niet mogelijk is vanwege de kinderen.

Inschrijven Nieuwsbrief GA