Aanbidding met het Woord

Aanbidding met het Woord is een gebedstijd waarbij een team van zangers, muzikant(en) en een gebedsleider samen een van tevoren gekozen gedeelte uit het Woord al zingend en biddend uitdiepen.

Psalm 1 roept ons op om te mediteren op (overpeinzen van) het Woord van God. Kolossenzen 3:16 zegt: “Laat het Woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart.”

Als het Woord en muziek bij elkaar komen, worden we daardoor opgebouwd, en komt het Woord tot leven. Deze gebedstijd is als volgt opgebouwd:

 1. Zingen van (meer of minder) bekende lofliederen en aanbiddingsliederen voor de Heer, om onze aandacht op Hem te richten en Zijn aanwezigheid te verwelkomen in ons midden
 2. Samen spontaan zingen. We nemen tussen het zingen van aanbiddingsliederen en het uizingen van het Woord altijd zo’n 5 minuten tijd om allemaal tegelijk ons eigen lied te zingen. Dat kan zingen in de Geest (in tongen) zijn, of eigen woorden.
 3. Dan begint het gedeelte waarin we het Woord door zingen.
  • Eerst wordt de gekozen passage eerst letterlijk vanuit de Bijbel uitgezongen.
  • De gebedsleider isoleert een stukje daaruit waarmee we beginnen
  • De zangers herhalen dit stukje, parafraseren het in eigen woorden en zingen om beurten in korte zinnetjes hun respons.
  • De zangers reageren, luisterend naar de Heilige Geest en naar elkaar op wat de Heer zegt in Zijn Woord. Hierdoor krijgen de woorden in de Bijbel diepgang en gaat het leven.
  • We zijn met name gevoelig voor referenties uit het Woord die de Heer in gedachten brengt. Deze worden ook in simpele spontaan gezongen zinnen toegevoegd aan het onderlinge proces.
  • Nadat een Bijbelgedeelte op deze manier een tijd lang is doorzongen, wordt er een refreintje gevormd, waarin het net uitgezongen stuk wordt samengevat of een belangrijk aspect wordt gehighlight. Dit refrein wordt een flink aantal keer herhaald, zodat iedereen die meeluisterd het ook kan meezingen, en zodat de waarheid van het Woord dieper kan landen in ons hart.
 4. Op ongeveer 2/3 van de gebedstijd wordt er teruggekeerd naar een bekender aanbiddingslied, om een soort tweede ronde te beginnen. Dit helpt iedereen om z’n aandacht opnieuw op de Heer te richten en nog eens fris naar het tekstgedeelte te kijken.

Calender

25 september 2023
 • Voorbede: “Gelovigen in de regio” (Apostolische (NT) gebeden)
  20:00 - 21:30
27 september 2023
 • Voorbede: “Wakker en waakzaam” (Mattheüs 24)
  07:30 - 08:30
28 september 2023
 • Gezamenlijke gebedstijd (Kolossenzen 4:12)
  11:00 - 12:30
29 september 2023
 • Gezamenlijke voorbede (Romeinen 10:1)
  09:30 - 10:45
2 oktober 2023
 • Voorbede: “Gelovigen in de regio” (Apostolische (NT) gebeden)
  20:00 - 21:30
4 oktober 2023
 • Voorbede: “Wakker en waakzaam” (Mattheüs 24)
  07:30 - 08:30
5 oktober 2023
 • Gezamenlijke gebedstijd (Kolossenzen 4:12)
  11:00 - 12:30
 • Let op: deze week geen AmhW
  20:00 - 21:30
9 oktober 2023
 • Voorbede: “Gelovigen in de regio” (Apostolische (NT) gebeden)
  20:00 - 21:30
11 oktober 2023
 • Voorbede: “Wakker en waakzaam” (Mattheüs 24)
  07:30 - 08:30
12 oktober 2023
 • Gezamenlijke gebedstijd (Kolossenzen 4:12)
  11:00 - 12:30
 • Aanbidding met het Woord
  20:00 - 21:30

Inschrijven Nieuwsbrief GA

Meedoen?

Er zijn twee manieren waarop je wellicht betrokken kunt zijn bij wat God op dit gebied in Amersfoort doet. Namelijk door te komen en mee te aanbidden, te bidden, te zoeken, te werken. Maar ook door te investeren met financiën. Want bouwen kost tijd, energie én geld, maar Zijn huis is dat meer dan waard!

Gebedshuis Amersfoort functioneert onder Stichting GA, die een ANBI status heeft. Je giften zijn dus volgens de regels van de Belastingdienst aftrekbaar.

Tijden van gebed »

Contact

Bezoekadres:

Rossinistraat 7, Amersfoort!
IBAN: NL93 ABNA 0528 2762 12
ANBI status, dus giften zijn aftrekbaar
Email: Contactformulier