Aanbidding met het Woord

Tijdens een gebedsblok “Aanbidding met het Woord“, ligt de focus helemaal op het ontmoeten van God en dieper gaan in Zijn Woord. Het team dat leidt, heeft een stukje uit de Bijbel gekozen, wat door de zangers en gebedsleider al zingend en biddend wordt uitgediept. Als we het Woord zingen en er op reageren, geeft de Heilige Geest steeds meer openbaring, en komt de Waarheid van het Woord dieper in ons hart.

Als je tijdens zo’n set in de gebedsruimte bent, kun je meedoen aan de set door hetzelfde Schriftgedeelte te bestuderen en uit te bidden en mee te zingen als een bepaalde zin herhaalt wordt als refrein door het team. Maar je bent ook vrij om in deze atmosfeer van aanbidding en focus op God, je eigen tijd in het Woord en in gebed te hebben.

Inschrijven Nieuwsbrief GA