Aanbidding met het Woord

Aanbidding met het Woord is een gebedstijd waarbij een team van zangers, muzikant(en) en een gebedsleider samen een van tevoren gekozen gedeelte uit het Woord al zingend en biddend uitdiepen.

Psalm 1 roept ons op om te mediteren op (overpeinzen van) het Woord van God. Kolossenzen 3:16 zegt: “Laat het Woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart.”

Als het Woord en muziek bij elkaar komen, worden we daardoor opgebouwd, en komt het Woord tot leven. Deze gebedstijd is als volgt opgebouwd:

 1. Zingen van (meer of minder) bekende lofliederen en aanbiddingsliederen voor de Heer, om onze aandacht op Hem te richten en Zijn aanwezigheid te verwelkomen in ons midden
 2. Samen spontaan zingen. We nemen tussen het zingen van aanbiddingsliederen en het uizingen van het Woord altijd zo’n 5 minuten tijd om allemaal tegelijk ons eigen lied te zingen. Dat kan zingen in de Geest (in tongen) zijn, of eigen woorden.
 3. Dan begint het gedeelte waarin we het Woord door zingen.
  • Eerst wordt de gekozen passage eerst letterlijk vanuit de Bijbel uitgezongen.
  • De gebedsleider isoleert een stukje daaruit waarmee we beginnen
  • De zangers herhalen dit stukje, parafraseren het in eigen woorden en zingen om beurten in korte zinnetjes hun respons.
  • De zangers reageren, luisterend naar de Heilige Geest en naar elkaar op wat de Heer zegt in Zijn Woord. Hierdoor krijgen de woorden in de Bijbel diepgang en gaat het leven.
  • We zijn met name gevoelig voor referenties uit het Woord die de Heer in gedachten brengt. Deze worden ook in simpele spontaan gezongen zinnen toegevoegd aan het onderlinge proces.
  • Nadat een Bijbelgedeelte op deze manier een tijd lang is doorzongen, wordt er een refreintje gevormd, waarin het net uitgezongen stuk wordt samengevat of een belangrijk aspect wordt gehighlight. Dit refrein wordt een flink aantal keer herhaald, zodat iedereen die meeluisterd het ook kan meezingen, en zodat de waarheid van het Woord dieper kan landen in ons hart.
 4. Op ongeveer 2/3 van de gebedstijd wordt er teruggekeerd naar een bekender aanbiddingslied, om een soort tweede ronde te beginnen. Dit helpt iedereen om z’n aandacht opnieuw op de Heer te richten en nog eens fris naar het tekstgedeelte te kijken.

Calender

19 augustus 2022
 • Gezamenlijke voorbede
  09:30 - 10:45
22 augustus 2022
 • Voorbede: “Gelovigen in de regio” (Apostolische (NT) gebeden)
  20:00 - 21:30
24 augustus 2022
 • Voorbede: “Wakker en waakzaam” (Mattheüs 24)
  07:30 - 08:30
25 augustus 2022
 • Voorbede: “Burning heart” (Lukas 24:25)
  11:00 - 12:30
 • Aanbidding met het Woord (Hooglied)
  20:00 - 21:30
29 augustus 2022
 • Voorbede: “Gelovigen in de regio” (Apostolische (NT) gebeden)
  20:00 - 21:30
31 augustus 2022
 • Voorbede: “Wakker en waakzaam” (Mattheüs 24)
  07:30 - 08:30
1 september 2022
 • Voorbedetijd: “Jonge generatie” (Psalm 78:1-8)
  11:00 - 12:30
 • Aanbidding met het Woord (Hooglied)
  20:00 - 21:30
2 september 2022
 • Gezamenlijke voorbede
  09:30 - 10:45
5 september 2022
 • Voorbede: “Gelovigen in de regio” (Apostolische (NT) gebeden)
  20:00 - 21:30
7 september 2022
 • Voorbede: “Wakker en waakzaam” (Mattheüs 24)
  06:30 - 07:30

Inschrijven Nieuwsbrief GA