Vrienden van het gebedshuis – partnerschap

Toen Mozes van God de blauwdrukken kreeg van de tabernakel, en de opdracht om voor Hem een heiligdom te maken, zodat God zelf in het midden van Zijn volk zou kunnen wonen, was het eerste wat Mozes deed, deze visie delen met het volk. Hij maakte Gods hart en verlangen bekend en nodigde iedereen uit om daar deel aan te hebben. Niet iedereen kreeg een praktische taak, niet in het maken van alle voorwerpen en niet in priesterschap, maar iedereen werd uitgenodigd om deze visie, dit verlangen van God toe te eigenen, door vrijwillig en ruimhartig te geven. (Ex. 25:1-9 en 35:1-29)

Onze roeping en opdracht is aanzienlijk kleiner dan die van Mozes... maar niet minder kostbaar en belangrijk. God verlangt in het midden van Nederland een bijzondere plek van Zijn aanwezigheid te geven, waar Hij voortdurend bediend en gezocht wordt, waar mensen die hongerig en dorstig zijn naar meer van Jezus, altijd de Levende Heer kunnen ontmoeten.

We hebben een heerlijke plek om samen te komen, en een groep mensen investeert tijd en energie in het gebedshuis. Iedereen die bij GA meewerkt, is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen inkomen, ook degenen die parttime of fulltime meewerken. Velen van ons hebben een bewuste keuze gemaakt om eenvoudiger te leven en velen van ons investeren elke maand zelfs financieel omdat we zo diep gegrepen zijn door Gods verlangen om een plek van gebed en aanbidding te hebben in het midden van Nederland.

Maar we kunnen dit niet alleen. Overweeg of je Gebedshuis Amersfoort maandelijks kunt helpen doorgaan. We verlangen niet alleen vol te houden, maar Jezus is het waard dat dit werk groeit en bloeit en nog velen in vuur en vlam zet voor Hem!

Je giften zijn aftrekbaar volgens de normale ANBI regels.
NL 93 ABNA​ 0 528276212 t.n.v. Stichting Ga