Stichting GA

Stichtinggegevens

Naam organisatie

Stichting GA

RSIN nummer / KvK Nummer

RSIN Nummer: 815514219
KvK Nummer: 30192128

Internet adres

http://www.gebedshuisamersfoort.nl/gebedshuis-amersfoort/stichting-ga/

Doelstelling

In de statuten is als doelstelling opgenomen:

1. De stichting heeft ten doel:
a) Volgelingen van Jezus Christus te dienen zodat zij individueel zowel als gemeenschappelijk groeien in:

  1. Het liefhebben van God. Hieronder wordt begrepen: het verwelkomen van Zijn tegenwoordigheid, Hem leren kennen, Hem aanbidden en Hem aanschouwen.
  2. Voorbede en intercessie. Hieronder wordt begrepen: in partnerschap met God, die dingen in gebed en smeking aan Hem vragen, die Hij tot de gelovigen spreekt, zowel door Zijn woord als profetisch.
  3. Het ontvangen, interpreteren en toepassen van de profetische bediening van de Heilige Geest.

b) Gemeenschappen van volgelingen (de Kerk) van Jezus Christus, in al hun verschijningsvormen helpen te komen in hun identiteit als Huis van Gebed.

c) Bovenstaande doelstellingen in het bijzonder in de regio Amersfoort nastreven, zodat in het midden van Nederland een gezond en krachtig gebedshuis kan functioneren.

d) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verslaglegging

Jaarverslag 2017 – Stichting GA (opent pdf)

Jaarrekening 2017 – Stichting GA (opent pdf)

Actuele en geplande activiteiten

In onderstaand beleidsplan wordt in grote lijnen de huidige en geplande activiteiten vanuit de Stichting beschreven. Deze kunt u hier in PDF downloaden:
beleidsplan 2014-2016 STGA

Bestuur en beloning

Bestuur

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Functie
P. in’t Hout Voorzitter
M. Vel Tromp-Timmermans Secretaris
A. Krijtenburg Penningmeester

Beloningsbeleid

Behalve vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten worden er geen vergoedingen verstrekt aan bestuursleden en vrijwilligers.

ANBI status

Stichting GA heeft een ANBI status. Dat betekent dat giften die aan Stichting GA, of aan Gebedshuis Amersfoort worden gegeven volgens de normale regels als gift kunnen worden opgegeven bij de belastingaangifte.

Contact

Uw naam:

Uw e-mailadres:

Onderwerp:

Typ de combinatie van letters en/of cijfers die worden getoond in de afbeelding in het invulveld.

captcha

Uw vraag of opmerking: